Para sa mga tauhan, kawani, at opisyal ng Persons with Disabilities Affairs Office (PDAO) ng kanilang sariling mga lalawigan, lungsod at munisipalidad

This program aims to assist local government units with step-by-step procedures on how to establish their respective Persons with Disability Affairs Office as mandated by Republic Act 10070.

    Ang digital literacy ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng mga kasanayang kailangan mo upang mabuhay, matuto, at magtrabaho sa isang lipunan kung saan ang komunikasyon at pag-access sa impormasyon ay lalong dumarami sa pamamagitan ng mga digital na teknolohiya tulad ng mga internet platform, social media, at mga mobile device. Ito ay higit pa sa paggamit ng mga computer.

    Upang maging digitally literate, kailangan ng mga mag-aaral na bumuo ng isang hanay ng mga kasanayan. Kailangan nilang magamit ang teknolohiya upang maghanap at lumikha ng nilalaman, lutasin ang mga problema, at makabago. Sinasaliksik ng kursong ito ang Digital Literacy at ang kahalagahan nito para sa mga guro at mag-aaral. Ang kurso ay na-optimize para sa Moodle App. Mangyaring subukan ito!

      Links to Videos on Free Online Civil Service Exam Review.

      Note: This is a per-invitation course only. You cannot enroll unless you receive an invitation email.