Para sa mga gustong matutunan kung paano mag-set up ng mga yunit ng suporta sa kapansanan sa sarili nilang mga opisina, kumpanya, ahensya, at mga kapaligiran sa trabaho.

Ang online na kursong ito ay naglalayong gabayan ang Mas Mataas na Edukasyon Mga institusyon sa craft isang Edukasyon para sa Lahat Plano ng Aksyon (EFAAP) at Mga mag-aaral kasama Kapansanan Patakaran (SWDP) na nagbabalangkas kung paano gawing accessible ang kanilang paaralan o unibersidad para sa mag-aaral, mga tauhan at mga bisita kasama kapansanan.

Nilalayon nitong ipaalam sa mga mag-aaral, magulang, at tagapagbigay ng serbisyo kung saan at paano kukuha ng mga magagamit na mapagkukunan sa edukasyon, pagsasanay, at trabaho para sa mga taong may kapansanan.

This course aims to guide the public and private sectors on how to establish a disability support unit in their own companies and institutions.