Para sa mga gustong malaman ang iba't ibang uri ng kapansanan, ano ang mga sanhi nito pati na rin ang mga dapat at hindi dapat gawin kung paano haharapin at magbigay ng makatwirang akomodasyon sa kanila.

Nakakita ka na ba ng isang bingi sa unang pagkakataon at hindi mo alam kung paano makipag-usap sa isang bingi? O gusto mo ba talagang makipagkaibigan sa kanila at makaramdam ng awkward na baka hindi ka nila maintindihan? Tinutulungan ka ng pagsasanay na ito na magkaroon ng kamalayan kung paano haharapin ang mga bingi.

Ang kurso ay naglalayong bigyan ang lahat ng mga kinakailangang kasanayan upang makipag-usap at tulungan ang mga taong may kapansanan para sa kanilang mga partikular na pangangailangan at alalahanin tungo sa pagtataguyod ng kalidad ng buhay.

Binibigyang-diin ng kurso ang kahalagahan ng pagbibigay ng makatwirang akomodasyon sa mga taong may pisikal na kapansanan tulad ng kinakailangan at naaangkop na mga pagbabago at pagsasaayos upang matiyak ang kasiyahan o ehersisyo sa pantay na batayan sa iba ng lahat ng karapatang pantao at mga pangunahing kalayaan.

Nilalayon ng programang ito na itaas ang kamalayan at isulong ang positibong pagbabago sa mga saloobin sa mga taong may kapansanan sa paningin na nakatuon sa empatiya at pakikipag-ugnayan.